Meny
Velg seksjon 5. trinn
1. trinn
2. trinn
3. trinn
4. trinn
5. trinn
6. trinn
7. trinn
Postboks 583 4302 Sandnes
Telefon: 51 97 23 30 Send oss e-post
Redaktør: Gisle Helbæk
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma

Velkommen til 5. trinn!

Telefon til vårt trinnkontor er: 99 11 53 75

Vi minner om at alt fravær skal meldes inn på Transponder meldingsbok (før kl. 07.30)

5D var på Vitenfabrikken og ble omgjort til "Iglemyr teglverk".
Klikk inn på artikkelen for å se reportasjen som ble lagd av TV Vest

Foreldreundersøkelsen gir deg som forelder mulighet til å si hva du mener om læring og trivsel på skolen vår og om skole-hjem-samarbeidet. FAU, sammen med skolen, ønsker at så mange som mulig svarer på undersøkelsen, gjerne allerede denne uka. Det er viktig for skolen med foreldrenes tilbakemeldinger, og det vil bli premie - pizza - til elevene i den klassen med høyest svarprosent:)

Det skal gis én besvarelse pr. elev, og det vil derfor være kun én av dere foresatte som mottar en sms med lenke til undersøkelsen.


Trinntelefon: 99115375

5A: Hege Jonassen, hege.jonassen@sandnes.kommune.no 

5B: Daniel Aaslie, daniel.aaslie@sandnes.kommune.no 

5C: Frank Knutsen, frank.knutsen@sandnes.kommune.no

5D: Oddvar V. Moss, oddvar.victorzon.moss@sandnes.kommune.no

5E: Christine Høyland, christine.hoyland@sandnes.kommune.no


Her kan dere lese informasjon fra kommunaldirektøren angående læringsplattformen G Suite for Education

 

 


Iglemyr skole anbefaler alle elever på 4. - 7. trinn til å dusje etter kroppsøving.

Ved Iglemyr skole har vi hatt en gjennomgang i personalet der vi har drøftet hvilke retningslinjer som skal gjelde for lekser.