Meny
Velg seksjon 3. trinn
1. trinn
2. trinn
3. trinn
4. trinn
5. trinn
6. trinn
7. trinn
Postboks 583 4302 Sandnes
Telefon: 51 97 23 30 Send oss e-post
Redaktør: Gisle Helbæk
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma

Velkommen til 3. trinn!

Telefon til vårt trinnkontor er: 99 11 79 57

Vi minner om at alt fravær skal meldes inn på Transponder meldingsbok (før kl. 07.30).

Foreldreundersøkelsen gir deg som forelder mulighet til å si hva du mener om læring og trivsel på skolen vår og om skole-hjem-samarbeidet. FAU, sammen med skolen, ønsker at så mange som mulig svarer på undersøkelsen, gjerne allerede denne uka. Det er viktig for skolen med foreldrenes tilbakemeldinger, og det vil bli premie - pizza - til elevene i den klassen med høyest svarprosent:)

Det skal gis én besvarelse pr. elev, og det vil derfor være kun én av dere foresatte som mottar en sms med lenke til undersøkelsen.


Kontaktinformasjon:

3a :Kontaktlærer Tina Ølberg

3b: Kontaktlærer Randi Solberg

3C: Kontaktlærer Britt Solveig Drangeid Brekken

Andre lærere på trinnet: Bente Mikkelsen Espeland, Gunvor Berentsen, Heidi Robberstad Jåsund og Aud Kristin Svandal Bethuelsen

Svømmelærere : Linn Beate Paulsen og Tore Tøge

Andre voksne: Linda Aarsland

 


Her kan dere lese informasjon fra kommunaldirektøren angående læringsplattformen G Suite for Education

 

 


Ved Iglemyr skole har vi hatt en gjennomgang i personalet der vi har drøftet hvilke retningslinjer som skal gjelde for lekser.