Meny
Velg seksjon 1. trinn
1. trinn
2. trinn
3. trinn
4. trinn
5. trinn
6. trinn
7. trinn
Postboks 583 4302 Sandnes
Telefon: 51 97 23 30 Send oss e-post
Redaktør: Gisle Helbæk
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma

Velkommen til 1. trinn!

Telefon til vårt trinnkontor er: 99 11 86 13

Vi minner om at alt fravær skal meldes inn på Transponder meldingsbok (før kl. 07.30)

Foreldreundersøkelsen gir deg som forelder mulighet til å si hva du mener om læring og trivsel på skolen vår og om skole-hjem-samarbeidet. FAU, sammen med skolen, ønsker at så mange som mulig svarer på undersøkelsen, gjerne allerede denne uka. Det er viktig for skolen med foreldrenes tilbakemeldinger, og det vil bli premie - pizza - til elevene i den klassen med høyest svarprosent:)

Det skal gis én besvarelse pr. elev, og det vil derfor være kun én av dere foresatte som mottar en sms med lenke til undersøkelsen.


www.iglemyr-skole.no.

Telefon 1.trinnskontor: 99 11 86 13

1A: Anne Kristin: anne.kristin.pedersen@sandnes.kommune.no 

1B: Kjersti: kjersti.edvardsen@sandnes.kommune.no 

1C: Kristine: kristine.hana@sandnes.kommune.noFaglærere:  

Linni: linpaul@sandnesskolen.no

Helen: helen.risa.ween@sandnes.kommune.no

Mette: mette.aksnes.wersland@sandnes.kommune.no

Anette: 


Her kan dere lese informasjon fra kommunaldirektøren angående læringsplattformen G Suite for Education

 

 


Ved Iglemyr skole har vi hatt en gjennomgang i personalet der vi har drøftet hvilke retningslinjer som skal gjelde for lekser.