Meny
Velg seksjon 5. trinn
1. trinn
2. trinn
3. trinn
4. trinn
5. trinn
6. trinn
7. trinn
Postboks 583 4302 Sandnes
Telefon: 51 97 23 30 Send oss e-post
Redaktør: Gisle Helbæk
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma

Velkommen til 5. trinn!

Telefon til vårt trinnkontor er: 99 11 53 75

Skolen ønsker at all fravær meldes inn på SMS (før kl. 08.00) på nummer 59 44 66 53.

Som kjent skal det gjennomføres nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk på 5.trinn.

For Iglemyr sine elever på 5.trinn blir dette gjennomført på følgende datoer:

Regning, mandag 16. september

Lesing, torsdag 19. september

Engelsk, mandag 23. september

For mer informasjon se https://www.udir.no/eksamen-og-prover/prover/nasjonale-prover/om-nasjonale-prover/  

 


Trinnets kontaktlærere:

5A: Hanna Drangsholt (Cato Langvik) hanna.bugge.drangsholt@sandnes.kommune.no

5B: Monika Lønning monika.lonning@sandnes.kommune.no

5C: Karoline Jårvik Djuve karoline.jarvik.djuve@sandnes.kommune.no

 

 

 

 

 

 


Minner om at skolen tilbyr leksehjelp for alle elever på 5.-7. trinn.

Leksehjelpen foregår mandag, tirsdag og torsdag fra kl 13:30 - 14:10.

Kontrakten for leksehjelp finnes til høyre i menyen under 'Leksehjelp'. Signert kontrakt leveres til kontaktlærer.


Iglemyr skole anbefaler alle elever på 4. - 7. trinn til å dusje etter kroppsøving.

Ved Iglemyr skole har vi hatt en gjennomgang i personalet der vi har drøftet hvilke retningslinjer som skal gjelde for lekser.