Meny
Velg seksjon Forside
1. trinn
2. trinn
3. trinn
4. trinn
5. trinn
6. trinn
7. trinn
Postboks 583 4302 Sandnes
Telefon: 51 97 23 30 Send oss e-post
Redaktør: Gisle Helbæk
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Samarbeidsutvalget (SU)

Samarbeidsutvalget (SU) er skolens øverste rådgivende organ og her er alle partene i skolen representert: elever, foreldre, undervisningspersonalet, andre tilsatte og to representanter fra kommunen, hvor rektor skal være den ene. SU har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen. 

SU kan uttale seg om følgende:

- Forslag til budsjett

- Virksomhets- og utviklingsplaner for skolen

-  Plan for hjem-skole-samarbeid

-  Skolevurdering

- Planer for ombygging og vedlikehold av skoleanleggene

- Skolens informasjonsvirksomhet

- Prinsipper for valg av bøker til skolebiblioteket

- Fritidsaktiviteter

- Skoleskyss

- Trafikkforholdene og hvordan skoleveien kan sikres

- Ordensreglementet  

Her finner du mer informasjon om SU

Kilde: FUG