Meny
Velg seksjon Forside
1. trinn
2. trinn
3. trinn
4. trinn
5. trinn
6. trinn
7. trinn
Postboks 583 4302 Sandnes
Telefon: 51 97 23 30 Send oss e-post
Redaktør: Gisle Helbæk
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Transponder - skolens meldingstjeneste

Transponder er Iglemyr skole sin SMS-tjeneste og meldingsbok. En kan sende meldinger som SMS til telefonnummer 59 44 66 53 eller bruke appen Transponder SMS som kan lastes med fra Google Play eller AppStore. Meldingstjenesten fungerer aller best med appen, og vi anbefaler denne tas i bruk.

Skolen ønsker å få beskjed via Transponder om barnet ditt er sykt eller fraværende av andre grunner. Det er viktig at melding sendes senest kl. 8.00 slik at de ansatte får tid til å lese og svare på meldingene. Gjelder meldingen SFO, må meldinger sendes før 12.00.

Årsaken til at vi ønsker melding hver dag barnet er sykt eller fraværende, har sammenheng med elevenes sikkerhet på skoleveien. I de tilfellene der eleven ikke møter på skolen og vi ikke har fått melding om fravær, vil vi kontakte foreldre via Transponder eller på andre måter.

Transponder har en funksjon for å sende meldinger til riktig klasse og lærer. For at denne skal fungere, er det viktig at kun fornavn til eleven og foreldre skrives i meldingen. Vi ser hvem som har skrevet meldingen, så det er egentlig overflødig med "underskrift" fra foreldre/foresatte.

Har du barn i SFO, og ønsker at meldingen kun skal til skolefritidsordningen, kan du starte meldingen med SFO eller sfo etterfulgt av et mellomrom.

I løpet av høsten vil Iglemyr skole ta i bruk en nyere versjon, Transponder Meldingsbok. Denne har bedre sikkerhet og mange nyttige funksjoner. Løsningen krever også pålogging med bankID eller minID ved første gangs bruk. 
Det kommer mer informasjon før den nye tjenesten tas i bruk.