Meny
Velg seksjon Forside
1. trinn
2. trinn
3. trinn
4. trinn
5. trinn
6. trinn
7. trinn
Postboks 583 4302 Sandnes
Telefon: 51 97 23 30 Send oss e-post
Redaktør: Gisle Helbæk
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Ny klassesammensetting når elevene begynner i 5. klasse

Fra og med kommende skoleår, vil klassene bli omorganisert ved overgangen fra 4. til 5. klassen. Dette gjør vi med bakgrunn i gode erfaringer med å sette sammen klassene på nytt både hos oss og på andre skoler.

Klassesammensettingen fra skolestart er ofte basert på tilfeldigheter. Når klassene settes sammen på nytt, vil elevene kunne få en ny og positiv start. I tillegg ser en også at barna får utvidet sitt sosiale nettverk samtidig som samholdet på trinnet styrkes.

 

Ved overgangen til ungdomsskolen, vil elevene på nytt bli omgruppert. Når barna allerede har erfaring med å komme i nye klasser fra barneskolen, vil overgangen til ungdomsskolen kunne bli mindre sosialt utfordrende for elevene. 

I arbeidet med å sette sammen klassene på nytt, vil vi få faglig hjelp utenfra med å gjennomføre læringsmiljøkartlegging og sosiometriundersøkelse for å lage grupper som blir både faglig og sosialt velfungerende.