Meny
Velg seksjon Forside
1. trinn
2. trinn
3. trinn
4. trinn
5. trinn
6. trinn
7. trinn
Postboks 583 4302 Sandnes
Telefon: 51 97 23 30 Send oss e-post
Redaktør: Gisle Helbæk
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma

Vi minner om at alt fravær skal meldes inn på Transponder meldingsbok (før kl. 07.30)

FAU har gleden av å invitere elevene til ÅPENT HUS i Mediateket på Iglemyr Skole.

Mandag 3. okt.: 1. og 2. trinn, kl. 17:30-19:00
Tirsdag 4. okt.:  3. og 4. trinn, kl. 17:30-19:00
Onsdag 5. okt.: 5, 6. og 7. trinn, kl. 17:30-19:30 

Det blir kiosk med salg av kaker, pølser og brus og gratis aktiviteter som bingo og diskotek. 

Kiosken drives av 6. trinn alle dager.

Møt opp – ingen påmelding.

Velkommen til hyggelig elevkveld!

Vennlig hilsen
FAU ved Iglemyr skole

FAU Kontaktperson 1.-2 trinn: Øystein Holmen - 992 33 076
FAU Kontaktperson 3.-4 trinn: Irmelin Sætre - 905 98 247
FAU Kontaktperson 5.-7 trinn: Monika Magnussen - 907 59 946


Mobbeombudet for barnehage og grunnskole i Rogaland jobber for å sikre at alle barn og elever har det trygt og godt i barnehagen og på skolen, og at deres rettigheter blir ivaretatt.


Alle kommende elever har fått en bruker på Transponder og Iglemyr skole. Logg inn med iD- porten og følg instruksjonene der.

Ta kontakt med avdelingsleder for 1.- trinn om det er noen problemer.


Iglemyr skole anbefaler alle elever på 4. - 7. trinn til å dusje etter kroppsøving.

Ved Iglemyr skole har vi hatt en gjennomgang i personalet der vi har drøftet hvilke retningslinjer som skal gjelde for lekser.