Meny
Velg seksjon Forside
1. trinn
2. trinn
3. trinn
4. trinn
5. trinn
6. trinn
7. trinn
Postboks 583 4302 Sandnes
Telefon: 51 97 23 30 Send oss e-post
Redaktør: Gisle Helbæk
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma

Vi minner om at all fravær skal meldes inn på SMS (før kl. 08.00) på nummer 59 44 66 53

Fredag 6. september var det nok en gang tid for det som kanskje blir en årlig høsttradisjon: BliMe-dansen.

- BlimE er NRK Supers vennskapskampanje hvor vi inviterer alle til å danse BliMe-dansen. Vi håper at når barna øver på å danse sammen, vil det skape felles minner og glede, noe som gjør at samholdet i barnehagen, på trinnet og skolen generelt kan bli bedre, forteller Ida Hartmann, prosjektleder for BliMe på nettstedet til NRK Super.


Vi har laget et rom til gjenglemte klær. Rommet ligger til venstre for Solsiden.

Ta en titt inn der før 03.09 for å finne igjen fjorårets gjenglemte klær.

Etter denne dato blir klærne levert til gjenvinning.

 


Det aller viktigste for oss på skolen, er at barnet ditt har det trygt og godt på skolen. Om dette ikke er tilfellet, må skolen forholde seg til Opplæringslova kapittel 9A og sette i gang tiltak.
Alle som arbeider på skolen, skal varsle rektor hvis de får mistanke om eller kjennskap til at den elev ikke har et trygt og godt skolemiljø. I slike tilfelle skal skolen undersøke saken og eventuelt også sette i gang tiltak.

Fylkesmannen i Rogaland har samlet både aktuelle artikler og har laget videosnutter som forteller om barnas rettigheter i samband lovbestemmelsene som gjelder trygt og godt skolemiljø.


Transponder er Iglemyr skole sin SMS-tjeneste og meldingsbok. En kan sende meldinger som SMS til telefonnummer 59 44 66 53 eller bruke appen Transponder SMS som kan lastes med fra Google Play eller AppStore. Meldingstjenesten fungerer aller best med appen, og vi anbefaler denne tas i bruk.

Skolen ønsker å få beskjed via Transponder om barnet ditt er sykt eller fraværende av andre grunner. Det er viktig at melding sendes senest kl. 8.00 slik at de ansatte får tid til å lese og svare på meldingene. Gjelder meldingen SFO, må meldinger sendes før 12.00.


For barn som blir syke med oppkast og omgangssyke ønsker vi å minne om folkehelseinstituttet sine retningslinjer.

For skolebarn kan man vanligvis vende tilbake til skole når man ikke lenger har symptomer og føler seg frisk. Fordi man kan skille ut smittestoff også etter opphør av symptomer, er det ekstra viktig med grundig håndhygiene i de første dagene etter at man har blitt frisk.

For barn i barnehage er anbefalingene annerledes - her bør barnet holdes hjemme ved symptomer og ikke sendes til barnehagen igjen før det har gått 48 timer etter opphør av oppkast og diaré.

Se mer informasjon om norovirusinfeksjon her: Folkehelseinstituttet


Iglemyr skole anbefaler alle elever på 4. - 7. trinn til å dusje etter kroppsøving.